DOMOV PRO OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Základní informace o Domově Harcov a také o věcech, se kterými se setkáte, pokud se rozhodnete využít našich služeb. Budete-li mít další dotazy nebo budete potřebovat cokoli vysvětlit, jsou Vám k dispozici naši pracovníci. Celková kapacita Domova Harcov je 25 míst.

Dle § 48 zákona č. 108/2006, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Co poskytujeme:

  • poskytování ubytování,
  • poskytnutí stravy,
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • aktivizační činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Podle zájmu a přání uživatele můžeme nabízet další, tzv. „fakultativní“ služby.

Uživatelům zajišťujeme zdravotní péči formou zvláštní ambulantní péče.

Úhrada za pobyt

Po nástupu do zařízení je uživatel povinen zaplatit úhradu za ubytování a úhradu za stravu. Měsíční úhrada se vypočte jako 30 ti násobek denní úhrady. Uživateli po zaplacení úhrady za stravu a ubytování za kalendářní měsíc musí zůstat částka alespoň ve výši 15% jeho měsíčního příjmu. Pokud by uživateli nezůstala po zaplacení úhrady za kalendářní měsíc částka ve výši alespoň 15% jeho měsíčního příjmu, částka úhrady se sníží. Uživatel je povinen zaplatit také za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Jednolůžkový pokoj Domov
ubytování denně strava normální denně celkem denně úhrada měsíčně 21dnů úhrada měsíčně 30 dnů + příspěvek na péči 75% týdenní pobyt 100% celoroční
150,- 90,- 240,- 5.040,- 7.200-
Dvoulůžkový pokoj Domov
ubytování denně strava normální denně celkem denně úhrada měsíčně 21dnů úhrada měsíčně 30 dnů + příspěvek na péči 75% týdenní pobyt 100% celoroční
140,- 90,- 230,- 4.830,- 6.900,-

Osobní vybavení

Do zařízení si s sebou vezměte oblečení, na které jste zvyklí. Budete potřebovat domácí oblečení, oblečení na spaní, spodní prádlo, oblečení do společnosti, vše v takovém množství, aby mohla být zajištěna výměna. Nábytek, je možné si vzít některé drobné kousky nábytku zejména do jednolůžkových pokojů. U dvoulůžkových pokojů je možné si vzít některé oblíbené předměty, rozhlasové a televizní přijímače, ale záleží i na dohodě se spolubydlícím.

Smlouva o poskytování služeb

Nejdéle v den nástupu do zařízení s Vámi bude uzavřena smlouva o poskytnutí služby sociální péče. Smlouva musí být uzavřena v písemné formě. Ve smlouvě jsou stanoveny všechny důležité aspekty poskytování služby.

Individuální plán uživatele

Abychom zajistili, že se u nás budete cítit dobře a abychom mohli respektovat Vaše individuální přání a odlišnosti, sestavujeme každému uživateli jeho vlastní osobní plán. Tento plán obsahuje cíle uživatele, které má služba naplňovat, jsou zde zakotvena Vaše přání, třeba o tom, jak si představujete svůj den, jaké jsou Vaše zvyklosti, abyste nemuseli měnit věci, na které jste byli zvyklí, nasměrujete si službu tak, aby Vám vyhovovala. Nikdo Vás nebude do ničeho nutit, jedná se pouze o upřesnění Vašich přání, abychom se Vás dozvěděli, např. na to kdy Vám vyhovuje vstávání, s čím od nás potřebujete pomoci, kdy rádi pijete kávu, …

Klíčový pracovník

Po nástupu do zařízení Vám bude přidělen klíčový pracovník. Tento pracovník pro Vás bude kontaktní osobou, člověkem, který si bude iniciativně všímat Vašich potřeb a spokojenosti a bude hájit Vaše zájmy. Bude Vaším prostředníkem, důvěrníkem a možná se stane Vaším přítelem. Pro první chvíle Vám bude klíčový pracovník přidělen a samozřejmě se může stát, že si oblíbíte jiného zaměstnance, který Vám bude více vyhovovat, máte proto možnost požádat o změnu klíčového pracovníka.

Stížnosti

Přes veškerou naši snahu se stane, že nebudete s něčím spokojeni. Budeme rádi, když nás na problémy upozorníte. Své připomínky a stížnosti můžete podat buď písemně nebo ústně všem zaměstnancům včetně ředitele nebo je můžete vhodit do schránky, která je umístěné v přízemí. Stížnost můžete podat osobně nebo to může učinit někdo za Vás. Stížnosti jsou evidovány a Vy se dozvíte, jak byla Vaše stížnost vyřešena.

Na závěr ….

Rozhodnete-li se pro život v našem zařízení, pomůžeme Vám zvyknout si na nové prostředí, budeme Vám naslouchat, pomáhat, abyste si zvykli na nový režim, zprostředkujeme Vám další potřebné služby, abyste žili s pomocí svůj vlastní život.

Zveme Vás na návštěvu našeho zařízení, abyste mohli sami posoudit, jak by se Vám zde žilo. Návštěvu lze telefonicky domluvit s vedoucím Domova nebo ředitelkou (kontakty zde).

 

www.domov-harcov.cz (C) 2020