PODPOŘILI NÁS V ROCE 2018

V roce 2018 začala realizace projektu 

Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením    v Libereckém kraji“ pod číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862

V tomto projektu Liberecký kraj vyhlásil výběrová řízení na dodávku sociálních služeb.
DH Liberec o.p.s., jakožto poskytovatel sociálních služeb uspěl ve výběrovém řízení na “Zajištění sociální služby “Osobní asistence” v Libereckém kraji

Projekt bude realizován do března 2020.

Vysoutěžená zakázka DH Liberec o.p.s. je pro oblast Liberec, Hodkovice nad Mohelkou
Cílovou skupinu jsou osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením.

 

název

region

číslo smlouvy

maximální částka

Zajištění sociální služby Osobní asistence v Libereckém kraji

Liberec, Hodkovice nad Mohelku

OLP/1906/2017

5.568.000,-Kč

 

Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje, Statutárního města Liberec, MPSV, Úřadu práce.

Z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV  Smlouva č. OLP/1176/2018

výše dotace 3 888 000,- Kč

Z rozpočtu Libereckého kraje dle v období 1.1.2018 - 30.4.2018. Předfinancování - 1. kolo.
Smlouva č. OLP/3912/2017

výše dotace 58 000,- Kč

Z rozpočtu Libereckého kraje dle v období 1.1.2018 - 30.4.2018. Předfinancování - 2. kolo. Smlouva č. OLP/2311/2018

výše dotace 196 000,- Kč

Služba Chráněné bydlení je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje, Statutárního města Liberec, MPSV, Úřadu práce.

Z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV  Smlouva č. OLP/1176/2018

výše dotace 4 501 000,- Kč

Z rozpočtu Libereckého kraje dle v období 1.1.2018 - 30.4.2018. Předfinancování - 1. kolo.
Smlouva č. OLP/3912/2017

výše dotace 58 000,- Kč

Z rozpočtu Libereckého kraje dle v období 1.1.2018 - 30.4.2018. Předfinancování - 2. kolo. Smlouva č. OLP/2311/2018

výše dotace 196 000,- Kč

Služba Sociálně terapeutické dílny je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje, Statutárního města Liberec, MPSV, Úřadu práce.

Z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV  Smlouva č. OLP/1176/2018

výše dotace 1 327 700,- Kč

Z rozpočtu Libereckého kraje dle v období 1.1.2018 - 30.4.2018. Předfinancování - 1. kolo.
Smlouva č. OLP/3912/2017

výše dotace 58 000,- Kč

Z rozpočtu Libereckého kraje dle v období 1.1.2018 - 30.4.2018. Předfinancování - 2. kolo. Smlouva č. OLP/2311/2018

výše dotace 196 000,- Kč

Služba Osobní asistence je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje, Statutárního města Liberec, MPSV, Úřadu práce.

Z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV  Smlouva č. OLP/1176/2018

výše dotace 787 000,- Kč

Z rozpočtu Libereckého kraje dle v období 1.1.2018 - 30.4.2018. Předfinancování - 1. kolo.
Smlouva č. OLP/3912/2017

výše dotace 49 000,- Kč

Sociálně terapeutické dílny

Provoz sociálně terapeutické dílny Domova Harcov v letech 2010 - 2012 je podpořen z projektu IP1 „Služby sociální prevence v Libereckém kraji", který je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Podpořte nás

Svou podporu můžete vyjádřit jak finančně, tak i materiálně.

www.domov-harcov.cz (C) 2020