OHLÉDNUTÍ ZA MASOPUSTEM 2014

S měsíčním odstupem můžeme se vší skromností říct, že druhý ročník masopustu byl naprosto skvělý. Vyšlo nám všechno – krásné počasí, báječná atmosféra, usměvaví návštěvníci, bez kterých by akce vůbec neměla smysl.

Měli jsme radost už z prvního ročníku. Při jeho přípravách jsme vůbec netušili, co nás může čekat. Zahrada chráněných dílen se ale brzo naplnila, pivo teklo proudem a pan řezník se měl co ohánět. Vyhnuly se nám i větší trable, kterých jsme se jako nováčci v pořádání akce pro veřejnost obávali. Abychom letos vychytali i ty drobné mušky, pro druhý ročník jsme zajistili mnohem víc jídla i pití. Díky na únor neuvěřitelně teplému počasí, které vyloženě lákalo k vyhřívání na sluníčku, se letos první příchozí začali objevovat už před oficiálním začátkem a krátce po zahájení bylo v areálu chráněných dílen plno. Počet návštěvníků překonal veškerá naše očekávání – odhadujeme, že přišlo 300 až 400 lidí. Větší množství jídla nezaručilo, že se dostane na všechny, a během první hodiny se zaprášilo po koblížkách i koláčích. Po nich následovala jelita a pivo, u kterého jsme ale naštěstí měli pojistku - v nedalekém Vendelínovi čekal rezervní sud.

K tanci a poslechu hrál již osvědčený Dudáček, který v tradičních krojích provázel i masopustní průvod od chráněných dílen na zahradu sousední budovy, kde se pod dohledem laufra prodávala kobyla.

V jedné z dílen zahrála několik krátkých pohádek paní Hana Langrová z dětské knihovny. Děti se venku bavily hrami o ceny, fyzickou kondici si mohly vyzkoušet na kladině a koze zapůjčené z harcovské sokolovny. Uvnitř na ně čekalo malování na obličej a tvořivé dílničky, v jedné z nich si mohly vytvořit vlastní animovaný příběh. Poprvé na veřejnosti zazpívali pod vedením Zdeňka Rakušana žáčci z nedaleké Základní školy Harcov.

Období masopustních veselic je pryč, s masem nám dala vale i zima. A to je pobídka začít se těšit na další akci Domova Harcov, kterou oslavíme - také už podruhé - čarovný čas slunovratu. Na stejném místě se na Vás 21. 6. 2014 budou těšit rusalky, bludičky a všelijaké další lesní, pohádkové a magické bytosti. Nebude chybět hudba, divadlo, hry pro děti, domácí bylinné lektvary. Krom vaší návštěvy uvítáme také Vaše připomínky a návrhy (můžete posílat na e-mail michaela_ch@centrum.cz).

Těšíme se na Vás příště,

Domov Harcov

Fotogalerie

www.domov-harcov.cz (C) 2021