SVATOZDISLAVSKÝ BENEFIČNÍ KONCERT

1. května proběhl 16. ročník Zdislavského benefičního koncertu, který byl tentokrát uspořádán pro naši organizaci. Vybralo se krásných 6500, které půjdou na volnočasové aktivity našich uživatelů. Ze srdce děkujeme pořadatelům a hudebníkům, kteří nám nezištně věnovali svůj čas, zámku Lemberk, který poskytuje této akci prostory a zázemí a samozřejmě návštěvníkům, od kterých se částka vybrala.

Domov Harcov

Fotogalerie

www.domov-harcov.cz (C) 2021